Bár saját tanulmányainkat az ország különböző pontjain végeztük, közös történetünk mégis egy iskolához köthető. Csapatunk tagjait egy családias hangulatú, gyerekközpontú belvárosi gimnázium hozta össze, ahol évekig közösen tanítottunk, ofősködtünk, patronáltunk.

Ez az iskola olyan fiatalok oktatását és nevelését (is) vállalta, akik a nagyobb létszámmal működő, “hagyományos” középiskolákban nem érezték jól magukat, nem találták a helyüket vagy nem kapták meg a szükséges segítséget, ennélfogva nem is tudtak megfelelően kibontakozni, hosszútávú sikereket elérni.

Mindezeket látva közös célunkká vált, hogy a diákjainkból a legjobbat hozzuk ki, ezért sokszor éjszakákba menően dolgoztunk azon, hogyan tehetnénk tanulóink számára eredményessé és egyben kellemessé az iskolában töltendő időszakot, szem előtt tartva azt is, hogy a tanulmányaik végeztével később az önálló életben is megállják helyüket.

Hitvallásunk főbb pilléreivé az elfogadó, támogató közösség, a felkészült és lelkiismeretes tanári team, valamint folyamatosan megújuló, a modern élet kihívásainak megfelelő, gyakorlatorientált pedagógiai módszerek váltak.

Így született meg hosszú évek tapasztalatából az a tudás és gyakorlat, amellyel egyre komolyabb sikereket értünk el, és amelynek csak az intézmény 2013-as megszüntetése vetett véget.

Számunkra úgy tűnik, hogy közösen végzett munkánk híre messzire eljutott, mert a mai napig rendszeresen keresnek fel bennünket segítséget kérő szülők és diákok.

Így született meg bennünk egy önállóan, függetlenül működő “tanulásközpont” ötlete, ahol az eddig megszerzett tudásunkra, tapasztalatainkra és gyakorlatainkra támaszkodva szélesebb körben és szerteágazó szolgáltatásainkkal szeretnénk útmutatást és segítséget nyújtani a hozzánk fordulóknak.

Ferenczi Ildikó

Ferenczi Ildikó vagyok, online mentálhigiénés tanácsadó, rajzelemzési szakértő, középiskolai angol tanár. 17 éve foglalkozom serdülőkkel és kamaszokkal. A pályám nagy részében tanítottam és patronáltam. Munkám során a figyelmem egyre inkább a diákok mentális jóllétére terelődött, mert azt láttam, hogy ez a legnagyobb kulcsa a tanulással töltött évek sikeresebb megélésének, és a harmonikusabb, kiegyensúlyozottabb mindennapoknak. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a nem diagnosztizálható tanulási nehézségek okainak feltérképezésében és feloldásában a mentálhigiénés foglalkozások fontos szerepet töltenek be. A cél, hogy boldog és sikeres diákokat neveljünk. A cél elérése érdekében folyamatosan képzem magam. Jelenleg a Károli Gáspár Református Egyetem pszichológia szakán tanulok tovább.

Mezei Péter

Mezei Péter vagyok, okleveles informatikatanár. 2004-ben kezdtem tanári pályámat, az informatika tantárgy oktatása mellett sikeresen készítettem fel diákjaimat közép- illetve emelt szintű érettségire, valamint osztályfőnökként több osztályt kísértem végig a beiratkozástól az érettségiig. Jelenleg főállásban informatikus-rendszergazdaként dolgozom, mellette korrepetálást, érettségi felkészítést tartok általános és középiskolásoknak.

Mezei-Sásdi Viktória

Mezei-Sásdi Viktória vagyok, magyar nyelv és irodalom szakos tanár. 2007-ben, az egyetem elvégzése után szaktanárként kezdtem dolgozni egy középiskolában, majd pár évvel később már osztályfőnökként is folytattam a munkámat. Foglalkozásaim során fontosnak tartom, hogy a diákok a “mire gondolt a költő?” megközelítés helyett kreatív gyakorlatokon keresztül sajátítsák el a kritikus gondolkodás és szabad véleményalkotás alapjait.

Pató-Jánki Zsuzsa

Pató-Jánki Zsuzsa vagyok, német és portugál szakos középiskolai tanár, patrónus és telc vizsgáztató. 2000 óta foglalkozom nyelvtanítással mind a közoktatásban mind pedig a versenyszférában. Gimnáziumi tanárként nagyon fontosnak tartom a közösségépítést. Biztos vagyok benne, hogy a kellemes, bizalmas légkör nagyon jó hatással van a tanulmányi eredményekre is. Pályám során sok olyan diákkal találkoztam, akik a tömegoktatásban valamilyen rejtélyes okból kifolyólag tanulási kudarcok sorozatát élték át, és ennek hatására egyre jobban kezdett el érdekelni, mi minden állhat ennek a hátterében. Nagyon érdekel a tanulás folyamata, az emberi intelligencia sokszínűsége és az emberi agy működése. Az Ezcool Tanulásközpontban főként a tanulási elakadásokkal és a tanulás tanításával foglalkozom. Ma már tudom, hogy az iskolai kudarcok jórésze elkerülhető.