Bár saját tanulmányainkat az ország különböző pontjain végeztük, közös történetünk mégis egy iskolához köthető. Csapatunk tagjait egy családias hangulatú, gyerekközpontú belvárosi gimnázium hozta össze, ahol évekig közösen tanítottunk, ofősködtünk, patronáltunk.

Ez az iskola olyan fiatalok oktatását és nevelését (is) vállalta, akik a nagyobb létszámmal működő, “hagyományos” középiskolákban nem érezték jól magukat, nem találták a helyüket vagy nem kapták meg a szükséges segítséget, ennélfogva nem is tudtak megfelelően kibontakozni, hosszútávú sikereket elérni.

Mindezeket látva közös célunkká vált, hogy a diákjainkból a legjobbat hozzuk ki, ezért sokszor éjszakákba menően dolgoztunk azon, hogyan tehetnénk tanulóink számára eredményessé és egyben kellemessé az iskolában töltendő időszakot, szem előtt tartva azt is, hogy a tanulmányaik végeztével később az önálló életben is megállják helyüket.

Hitvallásunk főbb pilléreivé az elfogadó, támogató közösség, a felkészült és lelkiismeretes tanári team, valamint folyamatosan megújuló, a modern élet kihívásainak megfelelő, gyakorlatorientált pedagógiai módszerek váltak.

Így született meg hosszú évek tapasztalatából az a tudás és gyakorlat, amellyel egyre komolyabb sikereket értünk el, és amelynek csak az intézmény 2013-as megszüntetése vetett véget.

Számunkra úgy tűnik, hogy közösen végzett munkánk híre messzire eljutott, mert a mai napig rendszeresen keresnek fel bennünket segítséget kérő szülők és diákok.

Így született meg bennünk egy önállóan, függetlenül működő “tanulásközpont” ötlete, ahol az eddig megszerzett tudásunkra, tapasztalatainkra és gyakorlatainkra támaszkodva szélesebb körben és szerteágazó szolgáltatásainkkal szeretnénk útmutatást és segítséget nyújtani a hozzánk fordulóknak.

Ferenczi Ildikó

Ferenczi Ildikó vagyok. 2003 óta okleveles angol nyelvtanárként dolgozom. Nyelviskolai és iskolai gyakorlattal is rendelkezem. A munkám során nyelvvizsgára, felvételire, valamint közép és emelt szintű érettségire is készítek fel diákokat. Mindeközben a nyelvtanulást nehezítő tényezőkkel (pl. dyslexia) való megküzdéshez is igyekszem a legtöbb segítséget biztosítani.
A tanítással töltött éveim nagy részében középiskolásokkal foglalkoztam, de a jelenlegi iskolámban a felsősöket is volt alkalmam megismerni.
A középiskolások osztályfőnökeként, patrónusaként a tantárgyam oktatásán túl egyre fontosabbá vált számomra a diákjaim tanuláshoz, iskolához, önmagunkhoz és az élethez való viszonyulása, az érzelmei és a lelkiállapota. Hiszen mindezek jelentősen meghatározhatják az iskolai teljesítményt.
Így mára a mentálhigiénés támogatást, a diákok patronálását ugyanolyan fontos feladatomnak érzem, mint a tantárgyam oktatását.

Mezei Péter

Mezei Péter vagyok, okleveles informatikatanár. 2004-ben kezdtem tanári pályámat, az informatika tantárgy oktatása mellett sikeresen készítettem fel diákjaimat közép- illetve emelt szintű érettségire, valamint osztályfőnökként több osztályt kísértem végig a beiratkozástól az érettségiig. Jelenleg főállásban informatikus-rendszergazdaként dolgozom, mellette korrepetálást, érettségi felkészítést tartok általános és középiskolásoknak.

Jurás-Kangyal Ágnes

Jurás-Kangyal Ágnes vagyok, tanácsadó szakpszichológus, pszichopedagógus, mediátor.
Egyéni, pár-családterápiát végzek, rendszerszemléletben.
Fontosnak tartom, hogy a kliensemmel folytatott beszélgetések során jó kapcsolatot tudjunk kialakítani, akár gyerekkel, akár felnőttel kerülök kontaktusba fontosnak tartom a kölcsönös tiszteletet, továbbá, hogy segíteni tudjam őket a problémáik megfogalmazásában, illetve a számukra megfelelő megoldás megtalálásában.
Úgy vélem, ha egy gyereknek, kamasznak segítégre van szüksége, problémája van az iskolában a hatékony problémakezeléshez be kell vonni az egész családot.

Mezei-Sásdi Viktória

Mezei-Sásdi Viktória vagyok, magyar nyelv és irodalom szakos tanár. 2007-ben, az egyetem elvégzése után szaktanárként kezdtem dolgozni egy középiskolában, majd pár évvel később már osztályfőnökként is folytattam a munkámat. Foglalkozásaim során fontosnak tartom, hogy a diákok a “mire gondolt a költő?” megközelítés helyett kreatív gyakorlatokon keresztül sajátítsák el a kritikus gondolkodás és szabad véleményalkotás alapjait.

Turai Ágnes

Turai Ágnes vagyok, fejlesztőpedagógus és történelemtanár. Tizenkét éve foglalkozom fejlesztéssel, tanulásmódszertan oktatásával. Az alsó tagozatosoktól a középiskolásokon át egészen a felnőttekig már szinte minden korosztállyal dolgoztam együtt. Hivatásom gyakorlásának egyre magasabb szintre emelése érdekében folyamatosan képzem magam. Célom, hogy a bennem rejlő tudást minél sikeresebben átadhassam és megoszthassam diákjaimmal.