Fogalmam sincs, miben és hogyan tudnék segíteni a gyerekemnek!

Pályafutásunk során több alkalommal fordultak hozzánk szülők azzal a tapasztalattal, hogy úgy érzik, a gyerekük iskolai előmenetelében akadály emelkedett, és hiába próbáltak a lehető legkülönfélébb módokon megoldást találni, eddig semmi sem vezetett eredményre, a nehézség időközben pedig leküzdhetetlen méretűvé nőtte ki magát az életükben. A folyamatos kudarc, a hiábavalónak tűnő próbálkozás gyakran dühöt, elkeseredettséget, motiválatlanságot eredményezett a szülőkben és a gyerekekben egyaránt, és előfordult, hogy ezt a negatív spirált csak külső segítséggel sikerült megtörni.

Természetesen nehézség esetén nem kell azonnal a legrosszabbat feltételezni, de érdemes néhány szempontot figyelembe venni és átgondolni, mikor érdemes szakember segítségét kérni a megoldáshoz.

Mennyi ideje áll fenn a probléma?

Mindenképpen célszerű először arra visszatekinteni, hogy a gyerek nehézsége mióta áll fenn. Próbáljunk meg a lehető legaprólékosabban visszaemlékezni, hogy mikor tapasztaltuk a nehézség első jeleit. A rövid ideje fennálló probléma nem feltétlenül kizáró ok, de egy elhúzódó, idült, stagnáló nehézség figyelemfelkeltő lehet.

Például ha a 6. osztályos Kata fizikából rendszeresen rosszul teljesít, emlékezzünk vissza, hogy alsó tagozatban volt-e nehézsége a számolással, a matematikával?

Gondolkodjunk globálisan!

Könnyen behatárolható az az eset, amikor egy diák életében jelentkező nehézség egy meghatározható okra korlátozódik.

Például Kata nyár végén beteg lett, így a következő tanévet nem tudta a többiekkel együtt megkezdeni. A hiányzás miatt elmaradt a többiek haladási ütemétől, ezért az új tantárgy alapjainak lefektetése több időt vesz igénybe. Ebben az esetben feltételezhetően egy könnyen kezelhető, korrepetálással, felzárkóztatással felszámolható nehézséggel nézünk szembe.

Sokkal összetettebb a helyzet, ha a tanuló nehézségei nemcsak egy szűk területre (a példánál maradva: a fizika tantárgy elmaradásai) koncentrálódnak, hanem egy képességet vagy több területet érintenek.

Például Katának a fizika mellett matematikából, olykor kémiából, sőt akár nyelvtanból is több időre van szüksége a lecke megírásához, a tanulnivaló rögzítéséhez.

Természetesen ez sem feltétlenül jelez problémát, előfordulhat, hogy pusztán csak arról van szó, hogy van, akiknek a reál tantárgyak mennek jobban, másnak a művészetek.

Ha felmerül bennünk annak a lehetősége, hogy a gyerekünknek egy képességterülettel összefüggésben vannak problémái, akkor javasoljuk szakember bevonását a pontos meghatározáshoz. Ez a későbbiekben az iskolai előmenetel szempontjából kulcsfontosságú lehet.

Például ha Kata a fizika tantárgyból kapott szöveges feladatokat nehezen oldja meg és több alkalommal nem ment neki a fogalmazás vagy a történelem olvasmány értelmezése, akkor érdemes megvizsgálnunk, hogy szükséges-e a szövegértési készség fejlesztése.

Nézzük más perspektívából!

Eddig olyan példákat említettünk, amelyek főként a tanulmányokra szorítkozódtak, de természetesen az iskolai élet nehezen választható el egyéb tényezőktől.

Vegyük elő újból az első példát, amelyben Kata fizikával kapcsolatos nehézségeit említettük, és vizsgáljuk meg más szemszögből. Mennyire vette könnyen az alsó és felső tagozat közti váltást? Történt-e olyan körülmény, amely összefüggésbe hozható a rossz teljesítménnyel (pl. iskola- vagy tanárváltás; családi körülményekben történt változások stb.)?

Amennyiben úgy gondoljuk, hogy a nehézségek nem a tantárgyhoz kapcsolódó tudásszinttel vagy képességekkel állnak összefüggésben, kövessük figyelemmel a gyerek kedélyállapotát, viselkedését, annak változásait, próbáljunk összefüggéseket keresni a “tünetek” és a kiváltó okok között.

Például Kata első órája hétfőn fizika. Vasárnap délutántól kezdve érezhetően ingerlékenyebb, szenzitívebb, hétfő reggelre pedig gyakran indulatossá, dühössé válik. Valójában nem a tantárggyal van baja, hanem a fizika órán a többi foglalkozástól eltérő  ülésrend van, és ekkor olyan lány mellett kell ülnie, aki rendszeresen csúfolja, kineveti, cikizi.

A fenti esetek természetesen nagyon leegyszerűsített példák, a gyakorlatban ennél összetettebb és nehezebben kibogozható szituációk fordulnak elő, valamint az is igaz, hogy minél több idő telik el, annál szerteágazóbb tünetek jelentkezhetnek.

Mikor kérjük állapotfeltáró/diagnosztikai szakemberek/team segítségét?

  • Ha a gyerek kedélyállapota, viselkedése megváltozik, ha motiválatlanná, érdektelenné válik, és nem tudjuk, mi lehet az oka.
  • Ha a gyerek zárkózottá, visszahúzódóvá válik, ha nyomasztja valami, de nem szívesen beszél róla.
  • Ha úgy látjuk, hogy a tanulmányi karrierjében olyan nehézsége adódik, amellyel nem tud megküzdeni.
  • Ha úgy látjuk, hogy a tanulmányai során jelentkező nehézségének oka ismeretlen és/vagy több megoldásra irányuló próbálkozás eredménytelenül zárult/nem elegendő.
  • Ha a gyerek nem szívesen, félve, szorongva jár iskolába.
  • Ha a gyerek elbizonytalanodott abban, hogy a megfelelő szakra/iskolába jár.
  • Ha úgy látjuk, hogy  hosszabb ideje problémája van egy tantárggyal.
  • Ha úgy tapasztaljuk, gyerekünk jó képességű, de a dolgozatnál, vizsgákon nem teljesít jól.

Rövid ideje fennálló, pontosan beazonosítható okból fakadó nehézség (pl. betegség okozta lemaradás, iskolaváltás okozta kezdeti nehézség) esetén próbáljon a szülő vagy a közvetlen környezetében élő személy segíteni a gyereknek. Ha az igényelt segítség valamilyen oknál fogva nem megfelelő, nem biztosítható (pl. nem ismerjük kellően mélyen a tananyagot, nem tudunk rendszeresen a gyerekkel tanulni), kérjünk – ha megoldható – az iskolában korrepetálási lehetőséget, vagy vegyük igénybe magántanár szolgáltatását.

Mit kínál az állapotfelmérés/diagnosztikai szolgáltatás?

Az állapotfelmérő, diagnosztikai szolgáltatás több, egymást követő részből áll:

(1) személyes beszélgetés, amelynek során a kölcsönös megismerés, a kitűzött cél, valamint ennek elérését akadályozó tényezők okainak megállapítása történik. A találkozó alkalmával a szakemberek célirányosan keresik, hol és miben keresendő a gyerek fejlődésének gátja, esetleges kudarcainak oka.

(2) visszajelzés, a beszélgetést követően a szakmai team tagjai összegzik a megállapításaikat és visszajelzést adnak a feltárt problémákról, fejlesztendő területekről és elmondják, tudnak-e és ha igen, akkor miben segíteni.

(3) szakmai team által készített megoldási terv ismertetése – kölcsönös együttműködés esetén – kidolgozásra kerül a személyre szabott megoldási- és ütemtervet, amelyen érdemes elindulni a végleges megoldás megtalálásához.

Központunkban van lehetőség állapotfelmérés kérésére, további információ: https://ezcool.hu/diagnosztika-allapotfelmeres/

Amennyiben úgy érzik, hogy segítségre lenne szükségük, de nem tudják pontosan mire, akkor a következő kérdőívünket ajánljuk.